відокремлений


відокремлений
(який діє, відбувається окремо від кого / чого-н.), окремий, ізольований, розрізнений, роздільний, відрубний

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • відокремлений — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до відокремити 1), 2), 4). 2) у знач. прикм.Який міститься, перебуває окремо від кого , чого небудь. 3) у знач. прикм., грам. Який вирізняється своїм змістом та інтонацією. Відокремлені члени речення …   Український тлумачний словник

  • відокремлений спосіб зберігання цінних паперів — спосіб, згідно з яким зберігач цінних паперів зобов’язаний зберігати та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їхніх номерів чи інших індивідуальних ознак …   Глосарій термінів фондового ринку

  • відокремлений — [в ідокре/млеинией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • відокремлений — дієприкметник …   Орфографічний словник української мови

  • сало — а, с. 1) Жирове відкладення у тілі живого організму; жир. 2) Відокремлений від м яса підшкірний свинячий жир, що зберігається солоним і вживається сирим, смаженим чи вареним. || перен., жарт. Про свиней. 3) Відокремлений від м яса жир інших… …   Український тлумачний словник

  • відлучний — а, е, діал. Відділений, відокремлений …   Український тлумачний словник

  • відокремленість — ності, ж. Властивість і стан за знач. відокремлений 2) …   Український тлумачний словник

  • відокремлено — Присл. до відокремлений 2) …   Український тлумачний словник

  • відрубний — I відрубн ий а/, е/. 1) Стос. до відрубу (у 2 знач.). 2) іст. Прикм. до відруб 3). II відр убний а, е. 1) Який перебуває, міститься окремо або відокремлений від чого небудь. 2) Уривчастий (про мову, слова) …   Український тлумачний словник

  • замкнений — за/мкнутий, а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до замкнути 1 4). || за/мкнено, за/мкнуто, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм.Який не має розривів, кінці якого з єднуються в одній точці (про лінію, геометричну фігуру і т. ін.). •• За/мкнене… …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.